InsideDesktop je desktopové uživatelské prostředí informačního systému Inside.


Hlavní myšlenkou tohoto projektu je maximálně zefektivnit rutinní operace prováděné uživatelem. Jedná se převážně o vyhledávání záznamů na číselníku či dokladě, vkládání položek na doklad, výběry skupin záznamů dle definovaných podmínek, procházení dat apod.

Zároveň je zde snaha o maximální kompatibilitu s webovým prostředím Inside. Uspořádání dat na formulářich a tabulkách je totožné, včetně tiskových sestav.


V současné době má InsideDesktop převzaté následující moduly:

  • nákup
  • prodej
  • interní doklady
  • výroba
  • odvádění výroby

Výhodou desktopového prostředí je snadné přiřazování speciálních skripů/modulů dle požadavků zákazníka a také samostatný report server, čímž se dá rozložit zátěž na více fyzických serverů, v případě častého tisku výpočetně náročných sestav.


InsideDesktop si lze pořídit jako službu při měsíčním paušálu 2% z ceny licencí samotného Inside. V ceně je zahrnutý programátorský čas - měsíční paušál / 1000 = čas v hodinách (nevyčerpaný čas se nepřevádí do následujícího měsíce)InsideDesktop má nový modul pro zpracování docházky


Spuštění prvního eshopu integrovaného s Inside


Odstartování prací na e-shopu integrovaném s InsideDesktop


V rámci testování nasazení InsideDesktop ve firmě BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.


Spuštění InsideDesktop ve firmě Skleněná bižuterie, a.s.